Dodaj do ulubionych

Kolagen Naturalny

Strona Startowa Collagen.org.pl

Kolagen COLWAY

Kosmetyki z kolagenem

Opinie o Kolagenie COLWAY

Czysty Kolagen - Sposób na biznes

Kontakt odnośnie kolagenu

Forum o Kolagenie

Promocja! Maseczka Kosmetyczna "LAST MINUTE" :: 17,00 zł ::.
Witaj na stronie oficjalnego dystrybutora Kolagenu Naturalnego firmy COLWAY
Zamówienia w naszym sklepie realizujemy w ciągu 24h

Koszt przesyłki: płatna z góry 14,00 zł, płatna za pobraniem 18,00 zł
Wybierz kategorię
Kontakt z nami

Zamówienia na kolagen przyjmujemy również telefonicznie

tel. 783 29 59 80

(7 dni w tygodniu 9:00 - 21:30)

Akceptujemy płatności przez internet


Znajdź dystrybutora Colway
Kolagen - Białystok i okolice Kolagen - Olsztyn i okolice Kolagen - Warszawa i okolice Kolagen - Toruń i okolice Kolagen - Wrocław i okolice Kolagen - Szczecin i okolice Dystrybutorzy w województwie opolskim Dystrybutorzy w województwie lubelskim Dystrybutorzy w województwie wielkopolskim Dystrybutorzy w województwie lubuskim Dystrybutorzy w województwie pomorskim Dystrybutorzy w województwie łódzkim Kolagen Katowice Dystrybutorzy w województwie podkarpackim Dystrybutorzy w województwie świętokrzystkim Kolagen - Kraków i okolice
Unikalna seria Natural Collagen
Asortyment
- krem nawilżający na dzień
- krem regenerujący na noc
- tonik Natural Collagen
Statystyki
Gości online: 1
Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia Wpisz jego unikalny numer
Producent
Regulamin sklepu.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Collagen.org.pl obsługiwane jest przez firmę SOTEGA S. z o.o. (dalej "Collagen.org.pl"), z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kunickiego 5/201 NIP 675-147-89-81


2. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Collagen.org.pl prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.collagen.org.pl

2.2. Do zakupów w sklepie internetowym Collagen.org.pl upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

2.3. Oferta sklepu internetowego Collagen.org.pl obowiązuje na terenie Całego Świata.

2.4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

2.5. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą telefoniczną lub e-mailową przez Collagen.org.pl.

2.6. Wysyłając ze sklepu internetowego Collagen.org.pl zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, Collagen.org.pl jest uprawnione do unieważnienia złożonego zamówienia.

2.7. Zamówienia można również składać telefonicznie. Sklep Collagen.org.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w sobotę niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.8. Sklep Collagen.org.pl akceptuje elektroniczne formy płatności (bankowy przelew elektroniczny, karta płatnicza), które są obsługiwane przez system firmy Dotpay Sp. z o.o. (www.dotpay.pl). Autoryzacja płatności elektornicznych przebiega na stronach odpowiedniego banku lub firmy Polcard (płatność kartą)

2.8. Collagen.org.pl zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Podobnie, zamówienia będą odrzucane, jeżeli: (i) transakcji nie uda się zautoryzować w elektronicznym systemie płatniczym banku lub firmy Polcard (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Zamawiającego kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki lub zrealizowany poprawnie elektroniczny przelew bankowy), (ii) we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew na wskazane przez Collagen.org.pl konto, w należytej wysokości lub (iii) przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera lub zwrócona przez pocztę.

2.9. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, ale tylko związane z danymi osobowymi i tylko do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem Collagen.org.pl.

2.11. Wszystkie ceny podawane w sklepie Collagen.org.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Collagen.org.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone zgodnie z pkt 3.3. niniejszego Regulaminu.

2.12. Firma - prowadząca sklep internetowy collagen.org.pl, wystawia dokument sprzedaży – paragon, lub na życzenie klienta fakturę VAT.

3. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ 

3.1. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach Poczty Polskiej. 

3.2. Collagen.org.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia na stronach sklepu Collagen.org.pl. 

3.3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

3.3.1. Sprawdzeniu przez Collagen.org.pl kompletności wysłanych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.

3.3.2. Telefonicznym potwierdzeniu zamówienia przez konsultanta Collagen.org.pl (dla zamówień, w których wybrano formę płatności przy odbiorze)

3.4 Collagen.org.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień (forma płatności: przelew), dla których nie uregulowano przelewu odpowiedniej dla nich kwocie w terminie 10 dni od daty złożenia zamówienia.

3.5. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.

3.6 Ostateczne zaakceptowanie zamówienia (zatwierdzenie) oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś - w przypadku płatności kartą lub elektronicznym przelewem bankowym - z konta Zamawiającego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek Collagen.org.pl wpłyną odpowiednie środki. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie.

3.8 Średni czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia.


4. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.

4.2. Każdy Zamawiający towar powinien na stronach Collagen.org.pl zgłosić reklamację, pisząc na adres reklamacje(a)collagen.org.pl.

4.3. Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Collagen.org.pl nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

4.4. Collagen.org.pl zastrzega sobie prawo do ustosunkowania się do żądań klienta w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli będzie wymagana dodatkowa ekspertyza techniczna do oceny reklamowanego towaru, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Zamawiającego, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione.

4.5 Zakupione i dostarczone towary posiadają termin przydatności podany na opakowaniu.

4.6. Wysyłka reklamowanego produktu odbywa się na koszt Kupującego i nie podlega zwrotowi. Kupujący jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki. Za ewentualne usterki powstałe podczas transportu odpowiada Kupujący. Usterki te nie podlegają roszczeniom reklamacyjnym.

4.8. Wysyłka zwrotna naprawionego towaru odbywa się na koszt Collagen.org.pl.

5. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

5.1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną w terminie 10 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego.

5.3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zniszczył opakowanie.

5.4. Do zwracanego towaru należy dołączyć rachunek/fakturę.

5.5. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Collagen.org.pl zwróconego towaru, poprzez uznanie rachunku karty płatniczej lub w przypadku e-przelewu rachunku bankowego, użytej we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru, lub poprzez wykonanie przelewu przez Collagen.org.pl na wskazane przez Zamawiającego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówkowo, lub za pomocą przelewu.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Collagen.org.pl zastrzega sobie prawo do:

6.1. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

6.2. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego Collagen.org.pl,

6.3. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego Collagen.org.pl,

6.4. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: biuro(a)collagen.org.pl. Firma  zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych".

6.5 Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane Sprzedającemu. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub firmy Polcard.

6.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego.

Karta Rabatowa

Kupuj Kolagen Taniej

Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Przesyłki kurierskie

Kolagen COLWAY

Płatne z góry – 15 zł
Płatne przy odbiorze – 25 zł
Kolagen Naturalny COLWAY

Kolagen COLWAY produkowany przez firmę Inventia to największe odkrycie minionego stulecia. Rewolucja w dziedzinie kosmetyki i pielęgnacji skóry. więcej >>>

Google Translate
Towar dnia
167,00 zł
Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o nowościach,
poznać tajemnicę eliksiru piękna?
Wpisz swój adres e-mail!

Waluta
Zostań dystrybutorem COLWAY

Kolagen COLWAY
Kolagen Zastosowanie

Zmarszczki
Trądzik
Trądzik różowaty
Blizny
Rozstępy
Najczęściej oglądane
1270839

Copyright © 2004-2010 Collagen Colway
Kolagen naturalny sklep, kolagen
Polityka Prywatności | Warunki Użytkowania